Обявата е изтекла.

Други уроци - Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/

Публикувана на Юли 9, 2022
Добавена от Център за професионално обучение
Видяна от 46 потребители
#7173
Свържи се с продавача

Описание на обявата

• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството.
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО”
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА”

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.

Местоположение

Държава
България
Област
София
Град
София-град