Други уроци - Курс “Строителен техник” дистанционно обучение в цялата страна

Публикувана на Март 13, 2022
Променена на Март 13, 2022
Добавена от Център за професионално обучение
Видяна от 21 потребители
#6852
Свържи се с продавача

Описание на обявата

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности:
5820101 Строителство и архитектура - III СПК
5820103 Водно строителство, III СПК
5820104 Транспортно строителство - III СПК
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
• При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.
• Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна.
• Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна. Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
За курсисти без опит по специалността Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Притежаващите Трета квалификационна степен на професионална квалификация, отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя и придобиват пълна правоспособност на професията - да заверяват и разписват протоколи, актове и образци.
Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията ”Строителен техник”, могат да заемат длъжностите:

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0888871393, 0884270104, 0879869849, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

Местоположение

Държава
България
Област
Варна
Град
Варна